[WordPress][GeneratePress] Chỉnh ảnh nằm giữa cho tất cả bài viết

Việc chỉnh ảnh nằm giữa bài viết giúp cho bố cục nhìn đẹp mắt nhưng khi đăng ảnh bạn lại quên mất điều này và khi chỉnh tay lại từng ảnh thì khá mất thời gian. 

Như hình bên dưới nó nằm lệch 1 bên nhìn khá là khó chịu. Vì vậy mình sẽ chỉ các bạn cách chỉnh tất cả ảnh trên bài viết đều nằm giữa cho nó cân đối nhé. 

Ảnh chưa được căn chỉnh tự động nằm giữa
Ảnh chưa được căn chỉnh tự động nằm giữa

Đoạn code nhỏ sau có thể giúp bạn đôi chút. 

Bước 1: Tương tự như bài viết trước bạn vào Giao diện > Theme File Editor > Style.css (xem chi tiết tại https://vutranchi.com/chinh-anh-nam-giua-tren-danh-sach-bai-viet/

Bước 2: Kéo xuống cuối cùng và nhập đoạn code sau:

.inside-article .wp-block-image img{

display: block;

margin-left: auto;

margin-right: auto;

}

Nguồn: https://www.w3schools.com/howto/howto_css_image_center.asp

Vậy là đã có thành quả rồi 

Ảnh đã được căn chỉnh tự động nằm giữa
Ảnh đã được căn chỉnh tự động nằm giữa

Lưu ý: .post-image img chỉ đúng khi sử dụng trên theme GeneratePress các theme khác để lấy được giá trị class cần bật F12 để xem.