[WordPress][GeneratePress] Chỉnh ảnh nằm giữa trên danh sách bài viết

Nhưng mỗi lần chỉnh như vậy thì phải đi search Google thì mình thấy hơi mất thời gian nên mình sẽ note lại các mẹo vặt nhỏ nhỏ khi chỉnh website chỉ mong rằng sẽ giúp lại được ai đó đang trong thời gian tìm hiểu. 

Bước 1:  Vào Giao diện > Theme File Editor

Bước 2: Phần File giao diện chọn Style.css

Đây sẽ là nơi bạn có thể thêm bất kỳ css nào vào website của bạn giúp cho website của bạn được thay đổi theo mong muốn. (CSS là gì thì chắc phải có bài viết khác nói về nó)

Bước 3: Thêm đoạn code bên dưới

.post-image img{

display: block;

margin-left: auto;

margin-right: auto;

}

Lưu ý: .post-image img chỉ đúng khi sử dụng trên theme GeneratePress các theme khác để lấy được giá trị class cần bật F12 để xem. 

Tìm hiểu thêm về đoạn code trên: https://www.w3schools.com/howto/howto_css_image_center.asp