Thuật ngữ trên Facebook

Khi sử dụng Facebook Ads thông thường Fb sẽ viết tắt các từ thuật ngữ để việc trình bày được gọn gàn hơn. Tuy nhiên điều này sẽ làm cho chúng ta khá bở ngỡ khi lần đầu tiếp xúc. Ở đây mình xin liệt kê một số từ viết tắt thường sử dụng trong Facebook Ads

 1. CPM (Cost per mille) : Chi phí cho 1000 lượt hiển thị
 2. CPC (Cost per click) : Chi phí cho mỗi lần nhấp chuột
 3. CPI (Cost per install) : Chi phí cho một lượt cài đặt
 4. CPA (Cost per action) : Chi phí cho một hành động
 5. CPL (Cost per lead) : Chi phí trên một khách hàng tiềm năng
 6. CPV (Cost per view) : Chi phí trên một lượt view
 7. CTR : Tỷ lệ nhấp chuột
 8. CVR  hay còn gọi là CR (Conversion rate) : Tỷ lệ chuyển đổi
 9. Impression : Số lần quảng cáo của bạn được hiển thị 
 10. Reach: Lượng người mà quảng cáo đã tiếp cận được 
 11. Frequency : Tần suất quảng cáo của bạn tiếp cận đến một người
 12. Điểm phù hợp : Mức độ phù hợp ước tính của quảng cáo với đối tượng mục tiêu dựa trên hiệu quả của quảng cáo và các yếu tố khác