#54 – Muốn lấy mật đừng phá tổ ong

Nếu ai đã từng đọc cuốn sách Đắc Nhân Tâm của tác giả Dale Carnegie chắc cũng sẽ biết câu nói này. Đây là chương đầu tiên của cuốn sách

Ý nghĩa câu nói “Muốn lấy mật đừng phá tổ ong”

Thật sự nếu nói tên chương sách khó hiểu thì đây là một trong những tên chương sách khó hiểu mà tôi đọc tựa mà không hiểu bên trong nói gì

Đọc vào đoạn đầu nội dung tôi vẫn chưa hiểu được phải đọc tới giữa chương thì mới hiểu được ý của tác giả.

Đừng chỉ trích

Đó là toàn bộ ý nghĩa của chương này. Đơn giản trong 3 chữ đó.

Nó đơn giản nhưng ta phải luyện tập rất nhiều để có thể làm được điều đó. Không phải ta muốn chỉ trích mà là ta thường làm mọi thứ theo cảm xúc của chính ta.

Ta thường không kiểm soát được cảm xúc của chính mình. Khi ai đó chê trách ta, ta liền phản kháng lại (đó là bản năng) mà ít khi nào ta tự nhìn nhận lại bản thân xem rằng ta có thật sự sai hay ta sai chỗ nào để còn có chỗ chỉnh sửa.

Ta không phải là bật thánh nhân nên sẽ có lúc sai mà đôi khi ta không ngờ tới. Vì thế cứ nhận lỗi rồi sữa chữa rút ra được bài học cho lần sau. Chỉ mong rằng lần sau không sai tương tự như vậy nữa. Thế là đủ rồi