[Sách nói] Lập trình quỹ đạo cuộc đời – Kiên Trần [Hoàn tất]

Cuốn sách Lập trình quỹ đạo cuộc đời là cuốn sách thứ 3 của tác giả Kiên Trần.

Kiên Trần là tác giả của 2 cuốn sách Cẩm nang tự học IELTS và Chuyến tàu một chiều không trở lại.

Cuốn sách này đưa cho bạn góc nhìn khác trong cuộc sống. Những thứ mà ta cảm thấy ra đó là điều bình thường nhưng với tác giả đó là một điều lý thú với góc nhìn khác hoàn toàn với suy nghĩ của phần đông mọi người.

Đọc xong cuốn “Lập trình quỹ đạo cuộc đời” có thể đưa bản thân bạn sang một quỹ đạo mới nó sẽ như một lực đẩy nhẹ cho bạn đi ra khỏi quỹ đạo hiện tại (cái mà bạn đang không mong muốn) nó sẽ mang bạn đến với một quỹ đạo mới. Hướng tưới cái địch mới tốt đẹp hơn.

Hãy cùng tìm hiểu cuốn sách này nhé:

Phần 1: Chương 1 đến chương 17

Phần 2: Updating

Xem thêm nhiều sách nói khác tại chuyên mục: 30 phút đọc sách <<< Nhấp vào xem ngay

Mua sách của Kiên Trần tại đây: