Nguyên tắc SMART

Nguyên tắc S.M.A.R.T

Chắc không ít lần bạn muốn đặc mục tiêu và thực hiện nó. Nhưng cũng không ít lần bạn không biết đặt thế nào cho hiệu quả và làm thế nào để thành công. Hãy thử áp dụng nguyên tắc SMART trong học tập, kinh doanh, quản trị công việc, cuộc sống thử xem nhé.