Những câu nói của Warrent Buffet

Những câu nói của Warrent Buffet

Nguyên tắc kiếm tiền: Đừng bao giờ phụ thuộc vào một nguồn thu nhập duy nhất. Hãy đầu tư để tạo ra nguồn thứ hai.Nguyên tắc tiêu tiền: Nếu bạn cứ mua những thứ bạn không cần thì sớm muộn gì bạn cũng phải bán những thứ mình cần.Nguyên tắc tiết kiệm tiền: Không nên … Đọc tiếp