[WordPress][GeneratePress] Chỉnh ảnh nằm giữa trên danh sách bài viết

Nhưng mỗi lần chỉnh như vậy thì phải đi search Google thì mình thấy hơi mất thời gian nên mình sẽ note lại các mẹo vặt nhỏ nhỏ khi chỉnh website chỉ mong rằng sẽ giúp lại được ai đó đang trong thời gian tìm hiểu.  Bước 1:  Vào Giao diện > Theme File Editor … Đọc tiếp