Khởi động

Cũng đã được 4 năm kể từ lúc Domain vutranchi.com này được mua. Cũng đã qua nhiều lần gia hạn. Đổi nhiều giao diện, làm này làm kia. Nhưng thật sự nó chưa bao giờ được chính thức trở thành một cái gì đó trong thế giới website. Hy vọng lần này. Kể từ hôm … Đọc tiếp