#60 – Tôi thường bắt đầu quá nhanh

Bản thân tôi khi bắt đầu điều gì đó tôi đều cố gắng về đích nhanh nhất có thể. Tôi đã dường như không nhận ra được điều đó cho đến khi tôi bắt đầu chạy bộ

Chạy bộ đã thay đổi tôi 

Nếu nói chạy bộ thay đổi tôi thì chưa hẳn đúng, tôi đã thay đổi bản thân, cố gắng chạy những ngày đầu để có thể có thói quen, rồi dần chạy bộ mới thay đổi được bản thân. 

Ban đầu tôi chạy rất nhanh (nhanh so với tôi bây giờ) khoảng 6 phút cho 1km. 

Tuy nhiên chỉ được đúng 1 km rồi tôi mệt quá bỏ cuộc. 

Sau vài lần như vậy tôi dần nhận ra rằng sao mình không bắt đầu chậm thôi để có thể chạy dài hơn. (Vì mình chưa đủ khỏe mà)

Tôi ngẫm ra và bắt đầu nhẹ nhàng hơn khoản 7 phút hơn cho 1km. Tôi chạy được xa hơn. Hơn 2km. Tuy nhiên lúc này tôi mới nhận ra rằng dù mình xuất phát chậm nhưng lúc có nhịp mình lại đi được xa hơn. Tôi nhìn chiếc đồng hồ đo tốc độ. Nó là hơn 6ph30 giây. (Thật tuyệt vời)

vu tran chi chay bo

Với ai đó nó dường như là chuyện bình thường, tuy nhiên với tôi nó là một cái gì đó nỗ lực trong con người. 

Ai thích có thể thêm bạn mình trên Strava để giao lưu chạy bộ : https://www.strava.com/athletes/38742386

Vậy còn những việc khác

Từ việc chạy bộ đó tôi dần ngẫm ra rằng tôi đã bắt đầu nhiều thứ khác quá nhanh. Từ việc đọc sách, tìm hiểu cái mới tới việc đầu tư, kiếm việc,… 

Tôi đã bắt đầu quá nhanh, nó dường như cho tôi kết quả ngay lập tức, nhìn thích thú hạnh phúc lắm nhưng nó lại không mang lại cho tôi cái dài hạn hơn. Tôi đuối sức ngay chặng đầu tiên.

Vậy tôi muốn nói gì

Tôi chỉ muốn nói với bản thân rằng. Tôi phải chậm lại 1 tí. Bắt đầu nhẹ nhàng, từ tốn, rồi tăng tốc từ từ (cuộc đời sẽ tự tăng tốc) mà không cần cố gắng quá nhiều. 

Mà như thế tôi lại có thể đi xa hơn. Đi tốt hơn. Có một kết quả ngoài sự mong đợi hơn.